Patria.lt
savanorių: 9410 organizacijų: 1681

Kodėl organizacijoms reikia savanorių?

Pelno nesiekiančios organizacijos paprastai turi ribotus finansinius, o kartais ir žmogiškuosius išteklius numatytiems tikslams siekti. Todėl savanorių pasitelkimas organizacijose ne tik kompensuoja žmogiškųjų išteklių trūkumą numatytiems darbams nuveikti, bet atneša ir didesnę naudą, kuri ne iš karto yra matoma.

Organizacijos savo praktikoje pasitelkiančios savanorius dažniausiai įvardina šias gaunamas naudas:

  • Kartu su savanoriais į organizaciją atnešamos naujos idėjos, mintys;
  • Organizacijų darbuotojai dirbdami kartu su savanoriais įgauna naujų specifinių įgūdžių, kurių nesuteikia mokymai, kvalifikacijos kėlimas;
  • Darbuotojai motyvuojami dirbti kokybiškiau;
  • Savanoriai į organizaciją įnešą geros nuotaikos ir daro teigiamą poveikį klientams;
  • Įgyvendina užduotis, kurioms dažniausiai darbuotojai neturi laiko.

Nepamirškite!

Organizacija tikėdamasi gauti naudos iš savanorių turi suprasti, jog jų laukiami lūkesčiai gali pasireikšti ne iš karto. Savanoriai patenka į visai naują aplinką, kurioje jiems reikia adaptuotis, pažinti ir suprasti daugelį dalykų, tokių kaip organizacijos darbuotojai, kultūra, tradicijos, rašytos ir nerašytos taisyklės, organizacijos klientai ir pan. Todėl labai svarbu savanorį supažindinti su konkrečiais darbais, kuriuos reikia atlikti organizacijoje, suteikti priemones šioms užduotims atlikti bei paskirti asmenį, kuris galėtų pagelbėti savanoriui, tai yra - suteiktų reikalingos informacijos, prireikus konsultuotų, mokytų (Straipsnių rinkinys apie savanorišką veiklą, 2007).

Organizacija, įvertinusi reikiamą įnašą bei savo galimybes, kurias gali skirti dirbant su savanoriais ir apsisprendusi jų turėti, gali ruoštis priimti savanorius.