Patria.lt
savanorių: 9410 organizacijų: 1681

Organizacijos pasiruošimas prieš priimant savanorius

Prieš apsisprendžiant į savo organizacijos veiklas įtraukti savanorį svarbu atsakyti į keletą žemiau pateiktų klausimų.

Taip pat - priimant sprendimą, ar organizacijai reikia savanorių, svarbu į tai įtraukti visus darbuotojus (su kuriais savanoris galimai turės kontaktą). Nepaisant to, ar darbuotojai dirbs tiesiogiai su savanoriais ar tik šalia. Gali būti, jog darbuotojai jaučia konkurenciją savanoriams, bijo prarasti darbo vietą, nenori papildomo darbo, kurio gali atsirasti atėjus naujam žmogui į organizaciją, todėl neigiamai ima reaguoti į savanorius, vengti, ignoruoti. Dėl šių darbuotojų nuostatų kenčia savanorių darbas organizacijoje. Todėl prieš priimant savanorį į organizaciją reikėtų ištirti personalo požiūrį į savanorius. Gavus kolektyvo pritarimą darbui su savanoriais galima žengti antrąjį žingsnį. Tai yra išsiaiškinti, su kokiomis problemomis susiduria darbuotojai vykdydami užduotis ir kokios pagalbos jiems gali prireikti iš savanorių (McCurley, Lynchas, 2001).

Autoriai S. McCurley, R. Lynchas (2001) teigia, jog prieš priimant savanorį į organizaciją, reikėtų sudaryti savanoriškų darbų aprašymą, į kurį galėtų būti įtraukti šie klausimai:

 1. Pareigos – kaip savanoriškas darbas galėtų vadintis.
  (Pavyzdžiui, vaikų stovyklos vadovas, internetinio puslapio kūrėjas.)
 2. Tikslas – ko bus siekiama šiame darbe. 
  (Pavyzdžiui, suorganizuoti vaikų stovyklos dalyvių laisvalaikį, prasmingą užimtumą; sukurti organizacijai patrauklią, informatyvią, funkcionalią, patogią naudoti internetinę svetainę.)
 3. Rezultatai – jei įmanoma įvardinti kuo konkretesnius rezultatus, kurie prisidės prie bendro tikslo.
  (Pavyzdžiui, vaikų stovykloje bus suorganizuotos 3 kūrybinės šventės, 5 sportinės rungtynės; sukurta internetinė svetainė, įdiegtos naujos funkcijos, lengvas svetainės administravimas.)
 4. Rekomenduojama veikla – suformuluoti keletą veiklos užduočių, siekiant nukreipti savanorius teisinga linkme. Tačiau palikti laisvę ir pačiam savanoriui siūlyti naujas idėjas, mintis.
  (Pavyzdžiui, suorganizuoti vaidinimą pagal Lietuvių liaudies dainas, suorganizuoti piešimo konkursą; nupiešti internetinės svetainės eskizus, padaryti klientų apklausą, kokios informacijos jiems trūksta senoje internetinėje svetainėje.)
 5. Įvertinimas – pagalvoti ir aprašyti, kaip išsiaiškinsite, ar pasiekėte norimų rezultatų.
  (Pavyzdžiui, paprašysite, kad stovyklos dalyviai įvertintų vadovų darbą stovyklos metu; suorganizuosite internetinės svetainės lankytojų apklausą apie naujos svetainės įvaizdį.)
 6. Kvalifikacija – kokie įgūdžiai, nuostatos ir kiti gebėjimai pageidautini savanoriui.
  (Pavyzdžiui, mokėjimas bendrauti su vaikais, kūrybingumas, komunikabilumas; mokėjimas dirbti su internetinių svetainių kūrimo programomis.)
 7. Darbo laikas – kiek reikės laiko numatytai užduočiai įgyvendinti.
  (Pavyzdžiui, 4 dienos pasirengimas stovyklai ir 10 dienų vaikų stovykla; sukurti internetinę svetainę per 2 mėn.)
 8. Vieta – nurodykite, kur bus savanorio darbo vieta.
  (Pavyzdžiui, vaikų stovykla vyks Trakuose; internetinę svetainę galima kurti namuose, prireikus organizacija suteiks kompiuterį biure.)
 9. Savanorio palydėjimas – su darbo kolektyvu konkrečiai sutarti, kurie darbuotojai bus atsakingi už savanorius, jų konsultavimą, mokymą, pagalbą.
  (Pavyzdžiui, vaikų stovyklos vyriausias vadovas; viešųjų ryšių specialistas.)
 10. Gaunama nauda – įvardinkite, kokią naudą gaus savanoris, prie kokio tikslo siekimo, idėjos įgyvendinimo prisidės savanoris, padedantis jūsų organizacijoje.
  (Pavyzdžiui, vaikų stovyklos savanoriai turės galimybę prisidėti prie vaikų globos namų auklėtinių užimtumo bei prasmingos veiklos gerinimo. Jie dirbs su patyrusiais socialiniais darbuotojais, dalyvaus stovyklos vadovams skirtose paskaitose, bus apmokama kelionės išlaidos bei suteiktas nemokamas maitinimas; internetinės svetainės kūrėjas tiesiogiai prisidės prie nevyriausybinės organizacijos dirbančios su gatvės jaunimu veiklų populiarinimo. Turės puikią galimybę savo žinias išbandyti praktikoje, kartu komandoje dirbti su kompetentingais ir draugiškais darbuotojais, bus padengtos su internetinės svetainės kūrimu susijusios išlaidos. )

Jei organizacijos darbuotojai, dirbantys su savanoriais negali pateikti aiškaus darbo aprašymo, tokiu atveju organizacijai reikėtų gerai pagalvoti, ar verta priimti savanorį. Nes bandymas pritraukti savanorius į organizaciją, kuri nėra pasiruošusi įvesti žmogaus į užduotį, atsakyti į klausimus, suteikti būtinas priemones, gali baigtis abiejų pusių nepasitenkinimu. Tad, jei perskaitę anksčiau pateiktus klausimus, jaučiate, jog dar nesate pasiruošę priimti savanorių, mes rekomenduotume atidėti savanorių pritraukimą vėlesniam laikui, kai bus sukurtos tam tinkamos sąlygos.

 

O galbūt jaučiate, kad jau esate pasirengę priimti savanorius, tačiau vis dar turite visokių neduodančių ramybės klausimų (pvz.: susijusių su savanoriškos veiklos sutartimi) - rašykite mums el.paštu buksavanoriu@gmail.com.

Taip pat siūlome peržiūrėti mūsų organizacijos virtualų pristatymą "Kaip dirbti su savanoriais?"