Patria.lt
savanorių: 9410 organizacijų: 1681

Kokią naudą gauna savanoriai?

Savanoris Kostas: „Gavau patirties bendraujant su užsieniečiais, patobulinau savo anglų kalbos žinias ir sužinojau tiek daug apie Graikiją ir jos gyventojus, kiek nebūčiau sužinojęs perskaitęs 1000 knygų“.

Savanorė Simona: „Aš visada vengdavau kalbėti viešumoje, o savanoriaujant man teko tai daryti, po kiek laiko pastebėjau, jog nebejaučiu jokio jaudulio“.

Savanorė Akvilė: „Tik savanoriaujant supratau, ką reiškia socialinis darbas ir jo svarba“.

 

Pagrindinis ir išskirtinis savanoriško darbo bruožas – savanoriai negauna piniginio atlygio. Jiems atlyginama kitaip – savanoriai už savo darbą gauna emocinį pasitenkinimą, savirealizaciją, dalyvavimą bendraminčių grupėje, mokymosi procesą, darbinę patirtį, naujus socialinius ir profesinius įgūdžius, supratimą, palaikymą ir t.t. Tai taip pat yra atlygis, tik išreikštas ne pinigine forma. Savanoriškoje veikloje lyg ir savaime suprantamu dalyku yra tai, kad savanorystės tikslas – kažką kitiems suteikti arba duoti: laiką, gebėjimus, žinias, artimą ryšį ir pan. Bet savanoriui taip pat svarbu gauti vienokį ar kitokį, kad ir ne pinigine forma išreiškiamą atlygį; svarbu išlaikyti balansą tarp to, ką savanoris duoda ir to, ką savanoris gauna. Siekiant suorganizuoti kokybišką savanorišką veiklą, svarbus tampa antras kriterijus, kuomet savanorystę galima palyginti su svarstyklėmis.

(A.C. Patria. Straipsnių rinkinys apie savanorišką veiklą, 2007 m.)