Patria.lt
savanorių: 9410 organizacijų: 1681

Savanorių teisės ir atsakomybės

Iš Savanoriškos veiklos įstatymo:

 

7 straipsnis. Savanorio teisės ir pareigos


      1. Savanoris turi teisę:

1) būti informuotas apie savanoriškos veiklos mastą ir apimtis, apie esančius ir galimus rizikos veiksnius sveikatai ir saugai, kurie gali iškilti savanoriškos veiklos metu, ir apsisaugojimo nuo jų priemonių panaudojimą;

2) gauti savanoriškai veiklai atlikti reikalingas priemones, informaciją, mokymus, konsultacinę ir techninę pagalbą;

3) gauti dokumentą, patvirtinantį savanorio atliktą savanorišką veiklą, įgytą kompetenciją;

4) nutraukti savanorišką veiklą.

2. Savanorio pareigos:

1) laikytis su savanoriškos veiklos organizatoriumi aptartos savanoriškos veiklos atlikimo tvarkos;

2) dalyvauti pasirengimo savanoriškai veiklai kursuose, jeigu tokių numato savanoriškos veiklos organizatorius;

3) nepažeisti savanoriškos veiklos organizatoriaus ir asmenų, kurių labui atliekama savanoriška veikla, teisėtų interesų;

4) sąžiningai atlikti savanorišką veiklą.

(Lietuvos Respublikos Savanoriškos veiklos įstatymas, 2011m.)

 

Patarimai savanoriui

  • Nepradėk savanoriško darbo, kol neišsiaiškinai, ko iš tavęs tikimasi.
  • Realistiškai vertink savo laiką. Skirk darbui laiko tiek, kiek gali jo skirti. Labai gerai, jei darbuojiesi reguliariai.
  • Nemesk darbo, vos tik pajusi, kad jis nusibodo, atsirado problemų arba yra nebenaudingas. Pasikalbėk su atsakingu asmeniu.
  • Nedirbkite darbo, prieštaraujančio jūsų norams, principams ir pan.
  • Pateisink žmonių, su kuriais savanoriškai dirbi – nuolatinių darbuotojų, kitų savanorių – pasitikėjimą.
  • Galvok apie tai, kodėl norite dirbti savanorišką darbą. Įsitikink, kad aiškiai žinai, kam esi reikalingas, ir kad gali siūlyti savo pagalbą ar patarimus
  • Laikykis visų susitarimų. Jei nepavyks laikytis susitarimo, ar matysi, kad vėluoji informuok apie tai atsakingą asmenį.
  • Džiaukis savimi ir savo atliekamu darbu – juk tu esi savanoris.

(Savanorių centras. 1999)